woord OT NT apo Bijbel
weelde2428

Vindplaatsen van weelde in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

2 Samuël 1:24
Gij, dochteren Israëls, weent over Saul; die u kleedde met scharlaken, met weelde; die u sieraad van goud deed dragen over uw kleding.

Spreuken 19:10
De weelde staat een zot niet wel; hoeveel te min een knecht te heersen over vorsten!