woord OT NT apo Bijbel
weeldelijk1001

Vindplaatsen van weeldelijk in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Samuël 15:32
Toen zeide Samuël: Breng Agag, den koning der Amalekieten, hier tot mij; Agag nu ging tot hem weeldelijk; en Agag zeide: Voorwaar, de bitterheid des doods is geweken!