woord OT NT apo Bijbel
weelderig2204

Vindplaatsen van weelderig in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Amos 6:4
Die daar liggen op elpenbenen bedsteden, en weelderig zijn op hun koetsen, en eten de lammeren van de kudde, en de kalveren uit het midden van den meststal.

Amos 6:7
Daarom zullen zij nu gevankelijk henengaan onder de voorsten, die in gevangenis gaan; en het banket dergenen, die weelderig zijn, zal wegwijken.