woord OT NT apo Bijbel
weelderig2204

Vindplaatsen van weelderig in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 TimotheĆ¼s 5:11
Maar neem de jonge weduwen niet aan; want als zij weelderig geworden zijn tegen Christus, zo willen zij huwelijken;

2 Petrus 2:13
En zullen verkrijgen het loon der ongerechtigheid, als die de dagelijkse weelde hun vermaak achten, zijnde vlekken en smetten, en zijn weelderig in hun bedriegerijen, als zij in de maaltijden met u zijn;