woord OT NT apo Bijbel
weeldig1001

Vindplaatsen van weeldig in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Spreuken 29:21
Als men zijn knecht van jongs op weeldig houdt, hij zal in zijn laatste een zoon willen zijn.