woord OT NT apo Bijbel
ween1236

Vindplaatsen van ween in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Klaagliederen 1:16
Ain. Om dezer dingen wille ween ik; mijn oog, mijn oog vliet af van water, omdat de trooster, die mijn ziel zou verkwikken, verre van mij is; mijn kinderen zijn verwoest, omdat de vijand de overhand heeft.