woord OT NT apo Bijbel
ween1236

Vindplaatsen van ween in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Jezus Sirach 22:10
Ween over een dode, want het licht heeft hem begeven. Beween ook een dwaas, want het verstand heeft hem begeven.

Jezus Sirach 22:11
Ween over een dode zachter, dewijl hij rust.

Jezus Sirach 38:17
Ween bitter, en wees vurig in het geklag;