woord OT NT apo Bijbel
weenden173727

Vindplaatsen van weenden in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Marcus 5:38
En kwam in het huis des oversten der synagoge; en zag de beroerte en degenen, die zeer weenden en huilden.

Marcus 16:10
Deze, heengaande, boodschapte het dengenen, die met Hem geweest waren, welke treurden en weenden.

Lukas 23:27
En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde Hem, welke ook weenden en Hem beklaagden.