woord OT NT apo Bijbel
weer401014

Vindplaatsen van weer in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Psalmen 132:10
Weer het aangezicht Uws Gezalfden niet af, om Davids, Uws knechts wil.

Spreuken 1:15
Mijn zoon! wandel niet met hen op den weg; weer uw voet van hun pad.

Spreuken 23:13
Weer de tucht van den jongen niet; als gij hem met de roede zult slaan, zal hij niet sterven.

Daniƫl 4:34
Ten einde dezer dagen nu, hief ik, Nebukadnezar, mijn ogen op ten hemel, want mijn verstand kwam weer in mij; en ik loofde den Allerhoogste, en ik prees en verheerlijkte den Eeuwiglevende, omdat Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, en Zijn Koninkrijk is van geslacht tot geslacht;