woord OT NT apo Bijbel
weerde1001

Vindplaatsen van weerde in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Ezechiƫl 31:15
Zo zegt de Heere HEERE: Ten dage, als hij ter helle nederdaalde, maakte Ik een treuren; Ik bedekte om zijnentwil den afgrond, en weerde de stromen van dien, en de grote wateren werden geschut; en Ik maakte den Libanon om zijnentwil zwart, en al het geboomte des velds was om zijnentwil bewonden.