woord OT NT apo Bijbel
weergegeven0011

Vindplaatsen van weergegeven in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Tobias (Tobit) 4:15
En laat het loon van geen mens, die voor u gearbeid heeft, bij u vernachten, maar geef hem dat terstond, en zo gij God gediend hebt, het zal u weergegeven worden.