woord OT NT apo Bijbel
weerklanken0011

Vindplaatsen van weerklanken in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Boek der Wijsheid 17:4
Want ook de binnenste plaats waarin zij waren, bewaarde hen niet zonder vrees, maar weerklanken overvielen hen, en maakten rondom heen gedruis en droevige spokerijen met afschuwelijke aangezichten verschenen hun.