woord OT NT apo Bijbel
weerstaan0011

Vindplaatsen van weerstaan in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

3 Makkabee├źn 3:13
Daar zij nochtans onze sterkte niet konden weerstaan, waardoor wij met alle mensen vriendschap hebben, maar hun vijandelijk gemoed jegens ons openbaar bewijzende, willen zij niet wat billijk en behoorlijk is verdragen, als die alleen onder de volken hun hals opheffen tegen de koningen, en hun eigen genadige heren.