woord OT NT apo Bijbel
weerszijden0022

Vindplaatsen van weerszijden in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 Makkabee├źn 6:38
En het overige krijgsvolk stelden de oversten aan de twee delen van het leger, ter weerszijden, bewegende deze, en in slagorden besluitende.

1 Makkabee├źn 6:45
En hij liep zeer stoutmoedig op hem toe, midden in de slagorden, en hij sloeg dood ter rechter hand en ter linkerhand, en zij verdeelden zich ter weerszijden van hem.