woord OT NT apo Bijbel
weest3018452

Vindplaatsen van weest in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 4 keer voor, in 3 verzen.

Jezus Sirach 51:36
Weest deelachtig de onderwijzing met een groot getal gelds, en veel goud zult gij in haar bezitten.

1 Makkabee├źn 3:58
En Judas zeide: Omgordt u, en weest sterke mannen, en weest gereed tegen de morgenstond om te vechten tegen deze heidenen, die vergaderd zijn tegen ons, om ons te vernielen en ons heiligdom.

1 Makkabee├źn 5:19
En hij beval hun, zeggende: Weest over dit volk, en begint de strijd niet tegen de heidenen, totdat wij zullen wedergekeerd zijn.