woord OT NT apo Bijbel
wegbrengen2002

Vindplaatsen van wegbrengen in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 1 vers.

Micha 6:14
Gij zult eten, maar niet verzadigd worden, en uw nederdrukking zal in het midden van u zijn; en gij zult aangrijpen, maar niet wegbrengen, en wat gij zult wegbrengen, zal Ik aan het zwaard overgeven.