woord OT NT apo Bijbel
wegdrage0101

Vindplaatsen van wegdrage in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Korinthiƫrs 5:10
Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.