woord OT NT apo Bijbel
wegdragen4116

Vindplaatsen van wegdragen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Hebree├źn 10:36
Want gij hebt lijdzaamheid van node, opdat gij, den wil van God gedaan hebbende, de beloftenis moogt wegdragen;