woord OT NT apo Bijbel
wegdrijven1001

Vindplaatsen van wegdrijven in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Joël 2:20
En Ik zal dien van het noorden verre van ulieden doen vertrekken, en hem wegdrijven in een dor en woest land, zijn aangezicht naar de Oostzee, en zijn einde naar de achterste zee; en zijn stank zal opgaan, en zijn vuiligheid zal opgaan; want hij heeft grote dingen gedaan.