woord OT NT apo Bijbel
wege3227

Vindplaatsen van wege in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

2 Samuël 15:3
Zo zeide Absalom tot hem: Zie, uw zaken zijn goed en recht; maar gij hebt geen verhoorder van des konings wege.

Job 31:6
Hij wege mij op, in een rechte weegschaal, en God zal mijn oprechtigheid weten.

Daniël 2:15
Hij antwoordde en zeide tot Arioch, den bevelhebber des konings: Waarom zou de wet van 's konings wege zo verhaast worden? Toen gaf Arioch aan Daniël de zaak te kennen.