woord OT NT apo Bijbel
wegga1203

Vindplaatsen van wegga in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Ezechiël 8:6
En Hij zeide tot mij: Mensenkind, ziet gij wel, wat zij doen, de grote gruwelen, die het huis Israëls hier doet, opdat Ik van Mijn heiligdom verre wegga? Doch gij zult nog wederom grote gruwelen zien.