woord OT NT apo Bijbel
wegga1203

Vindplaatsen van wegga in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 1 vers.

Johannes 16:7
Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.