woord OT NT apo Bijbel
weggaanden2002

Vindplaatsen van weggaanden in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Leviticus 16:8
En AƤron zal de loten over die twee bokken werpen: een lot voor den HEERE, en een lot voor den weggaanden bok.

Leviticus 16:10
Maar de bok, op denwelken het lot zal gekomen zijn, om een weggaande bok te zijn, zal levend voor het aangezicht des HEEREN gesteld worden, om door hem verzoening te doen; opdat men hem als een weggaanden bok naar de woestijn uitlate.