woord OT NT apo Bijbel
weggebleven0011

Vindplaatsen van weggebleven in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Baruch 3:21
En hebben haar paden niet verstaan, en hebben die niet aangenomen; hun kinderen zijn ver van haar weggebleven.