woord OT NT apo Bijbel
weggebracht0112

Vindplaatsen van weggebracht in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 24:7
Maar Lysias, de overste, daarover komende, heeft hem met groot geweld uit onze handen weggebracht;