woord OT NT apo Bijbel
weggebracht0112

Vindplaatsen van weggebracht in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Makkabee├źn 4:39
En als door Lysimachus vele kerkroverijen in de stad geschiedden, met raad van Menela├╝s, en als het gerucht daarvan openlijk verbreid was, zo vergaderde de menigte tegen Lysimachus, nadat weder veel goudwerk van verscheidene plaatsen weggebracht was.