woord OT NT apo Bijbel
weggedaan72110

Vindplaatsen van weggedaan in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 Korinthiƫrs 5:2
En zijt gij nog opgeblazen, en hebt niet veel meer leed gedragen, opdat hij uit het midden van u weggedaan worde, die deze daad begaan heeft?

2 Thessalonicensen 2:7
Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden.