woord OT NT apo Bijbel
weggedreven1001

Vindplaatsen van weggedreven in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Exodus 22:10
Wanneer iemand aan zijn naaste een ezel, of os, of klein vee, of enig beest te bewaren geeft, en het sterft, of het wordt verzeerd, of weggedreven, dat het niemand ziet;