woord OT NT apo Bijbel
weggegaan1310225

Vindplaatsen van weggegaan in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

4 Ezra 3:22
En het werd een bijblijvende zwakheid, en de wet is gebleven met het hart des volks, en met de boosheid van de wortel, en hetgeen goed is, dat is weggegaan, en het boze is gebleven.

2 Makkabee├źn 14:34
En als hij zulke dingen gezegd had, is hij weggegaan, maar de priesters hun handen naar de hemel uitstekende, riepen hem aan die altijd geweest was een voorvechter van ons volk, dit zeggende: