woord OT NT apo Bijbel
weggelegde0011

Vindplaatsen van weggelegde in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Tobias (Tobit) 4:10
Want gij vergadert uzelf een goede weggelegde schat, tegen de dag des noods.