woord OT NT apo Bijbel
weggeleid0213

Vindplaatsen van weggeleid in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Baruch 5:6
Want zij zijn van u uitgegaan, zij zijn te voet weggeleid door de vijanden; maar God brengt die weder tot u in, opgenomen in heerlijkheid als kinderen van het koninkrijk.