woord OT NT apo Bijbel
weggereisd0101

Vindplaatsen van weggereisd in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 15:13
En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een ver gelegen land, en heeft aldaar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk.