woord OT NT apo Bijbel
weggerukt2259

Vindplaatsen van weggerukt in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Genesis 49:6
Mijn ziel kome niet in hun verborgen raad; mijn eer worde niet verenigd met hun vergadering! want in hun toorn hebben zij de mannen doodgeslagen, en in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt.

Job 19:10
Hij heeft mij rondom afgebroken, zodat ik henenga, en heeft mijn verwachting als een boom weggerukt.