woord OT NT apo Bijbel
weggerukt2259

Vindplaatsen van weggerukt in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Handelingen 27:15
En als het schip daarmede weggerukt werd, en niet kon tegen den wind opzeilen, gaven wij het op, en dreven heen.

Openbaring 12:5
En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.