woord OT NT apo Bijbel
weggeschikt1001

Vindplaatsen van weggeschikt in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jeremia 24:5
Zo zegt de HEERE, de God Israëls: Gelijk die goede vijgen, alzo zal Ik kennen de gevankelijk weggevoerden van Juda, die Ik uit deze plaats naar het land der Chaldeeën heb weggeschikt, ten goede.