woord OT NT apo Bijbel
weggestormd2002

Vindplaatsen van weggestormd in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Hosea 13:3
Daarom zullen zij zijn als een morgenwolk, en als een vroegkomende dauw, die henengaat; als kaf van den dorsvloer, en als rook uit den schoorsteen wordt weggestormd.

Zacharia 7:14
Maar Ik heb hen weggestormd onder alle heidenen, welke zij niet kenden; en het land werd achter hen verwoest, zodat er niemand doorging, noch wederkeerde; want zij stelden het gewenste land tot een verwoesting.