woord OT NT apo Bijbel
weggevaagd1001

Vindplaatsen van weggevaagd in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Zefanja 3:15
De HEERE heeft uw oordelen weggenomen, Hij heeft uw vijand weggevaagd; de Koning Israƫls, de HEERE, is in het midden van u, gij zult geen kwaad meer zien.