woord OT NT apo Bijbel
weggevaren1203

Vindplaatsen van weggevaren in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Hosea 10:5
De inwoners van Samaria zullen verschrikt zijn over het kalf van Beth-aven; want zijn volk zal over hetzelve treuren, mitsgaders zijn Chemarim (die zich over hetzelve verheugden), over zijn heerlijkheid, omdat zij van hetzelve is weggevaren.