woord OT NT apo Bijbel
weggevlogen2002

Vindplaatsen van weggevlogen in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Jeremia 4:25
Ik zag, en ziet, er was geen mens; en alle vogelen des hemels waren weggevlogen.

Klaagliederen 4:15
Samech. Zij riepen tot hen: Wijkt, hier is een onreine, wijkt, wijkt, roert niet aan! Zekerlijk, zij zijn weggevlogen, ja, weggezworven; zij zeiden onder de heidenen: Zij zullen er niet langer wonen.