woord OT NT apo Bijbel
weggevloten1001

Vindplaatsen van weggevloten in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jeremia 49:4
Wat roemt gij op uw dalen? Uw dal is weggevloten, gij afkerige dochter! die op haar schatten vertrouwt, zeggende: Wie zou tegen mij komen?