woord OT NT apo Bijbel
weggevlucht1001

Vindplaatsen van weggevlucht in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 22:3
Al uw oversten zijn te zamen weggevlucht; zij zijn van de schutters gebonden, allen, die in u gevonden zijn, zijn samengebonden, zij zijn van verre gevloden.