woord OT NT apo Bijbel
weggevoerd6512187

Vindplaatsen van weggevoerd in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 21:24
En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards, en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken; en Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn.