woord OT NT apo Bijbel
weggevoerde0011

Vindplaatsen van weggevoerde in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Makkabee├źn 1:33
En als dit openbaar werd, en de koning van Perzi├ź geboodschapt, dat in de plaats, waar de weggevoerde priesters het vuur verborgen hadden, water was te voorschijn gekomen, waarmee ook Nehemia de offerande had geheiligd;