woord OT NT apo Bijbel
wegging0202

Vindplaatsen van wegging in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Marcus 5:17
En zij begonnen Hem te bidden, dat Hij van hun landpalen wegging.

Lukas 8:37
En de gehele menigte van het omliggende land der Gadarenen baden Hem, dat Hij van hen wegging; want zij waren met grote vreze bevangen. En Hij, in het schip gegaan zijnde, keerde wederom.