woord OT NT apo Bijbel
weggingen1001

Vindplaatsen van weggingen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Samuël 29:11
Toen maakte zich David vroeg op, hij en zijn mannen, dat zij des morgens weggingen, om weder te keren in het land der Filistijnen; de Filistijnen daarentegen togen op naar Jizreël.