woord OT NT apo Bijbel
wegjoeg1001

Vindplaatsen van wegjoeg in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Psalmen 34:1
Een psalm van David, als hij zijn gelaat veranderd had voor het aangezicht van Abimelech, die hem wegjoeg, dat hij doorging.