woord OT NT apo Bijbel
wegleggen3014

Vindplaatsen van wegleggen in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Numeri 17:4
En gij zult ze wegleggen in de tent der samenkomst, voor de getuigenis, waarheen Ik met ulieden samenkomen zal.

Numeri 19:9
En een rein man zal de as dezer vaars verzamelen, en buiten het leger in een reine plaats wegleggen; en het zal zijn ter bewaring voor de vergadering van de kinderen Israƫls, tot het water der afzondering; het is ontzondiging.

Deuteronomium 14:28
Ten einde van drie jaren zult gij voortbrengen alle tienden van uw inkomen, in hetzelve jaar, en gij zult ze wegleggen in uw poorten;