woord OT NT apo Bijbel
wegleggen3014

Vindplaatsen van wegleggen in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 14:8
De tekenen die ik gedroomd heb, en de dromen die gij gezien hebt, en de verklaringen, die gij gehoord hebt, die zult gij in uw hart wegleggen.