woord OT NT apo Bijbel
weglegt2002

Vindplaatsen van weglegt in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Job 21:19
Dat God Zijn geweld weglegt voor Zijn kinderen, hem vergeldt, dat hij het gewaar wordt;

Spreuken 2:1
Mijn zoon! zo gij mijn redenen aanneemt, en mijn geboden bij u weglegt;