woord OT NT apo Bijbel
wegleidden0101

Vindplaatsen van wegleidden in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 23:26
En als zij Hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van den akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg.